رنگرزی چاپ و تکمیل  سبلان پارچه

 رنگرزي، چاپ و تکميل  گروه کارخانجات سبلان پارچه ، توانايي رنگرزي،
چاپ و تکميل 7500 تن انواع پارچه گردباف و 20 ميليون متر مربع انواع پارچه تاري
پودي در سال را دارا مي باشد

توانمندی های این واحد شامل :

 • رنگرزی تمامی پارچه ها (پلی استر ، ویسکوز،پنبه)
 • رنگرزی راکتیو، گوگردی و اسیدی 
 • تکمیل پارچه ” عرض بسته و عرض باز”
 • رنگرزی نخ(بوبین رنگ کنی)
 • تیغ زنی پارچه های مخمل
 • خارزنی انواع پارچه
 • براش عرض باز و عرض بسته انواع پارچه
 • چاپ روتاریMHMدر 13طرح ( چاپ راکتیو ،دیسپرس ، پیگمنت ، برداشت چاپ سوخته،چاپ برداشت رنگی)
 • پرسوزی پارچه های تریکو و تارو پودی  
 • مرسریزه کردن پارچه های عرض بسته
 • لمینت کردن پارچه ها